ประวัติบริษัท
     
    ชื่อบริษัท    บริษัทดวงพลอาร์ททิส จำกัด
    ทุนจดทะเบียน   10,000,000บาท
    วันที่จดทะเบียนก่อตั้ง   26-06-02
    ประเภทธุรกิจ   โรงงานผลิต จำหน่าย ซื้อขายวัสดุไฟเบอร์ทุกชนิด
    ชื่อเจ้าของกิจการ   นาย มาซาโนริ ฟูคูนิชิ
    ที่อยู่สำนักงาน   56/1 หมู่ 4 ซอย 1 ถนน เทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
    เบอร์โทรศัพท์   098-258-8677
    เบอร์เเฟ็กซ์   02-130-6155
    เว็บไซต์   www.dpa-studiof.com
    E-mail   duangponnartist1@loxinfo.co.th
    ชื่อธนาคาร   ธนาคารไทยพาณิชย์
    ขนาดโรงงาน   2,500  ตรม.
    ขนาดพื้นที่โรงงาน   2,000  ตรม.
    จำนวนพนักงานประจำ   35  คน
    จำนวนพนักงานชั่วคราว   60  คน
    บุคลากร   นาย ฮิเดยูกิ  ทาคาฮาชิ            ควบคุมแบบแปลน
  นาย ทาคาชิ  ฟูคูนิชิ               ผู้จัดการโรงงาน
  นางสาว อ้อมนิตย์  ธงชัย          กรรมการบริษัท
 
 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.duangponartist.com